Kvalité

Eftersom ABIKO är ett varumärke som ingår i ELPRESS AB´s produktportfolio, så delar vi samma värderingar som gjort Elpress till en av de ledande producenterna av högkvalitativt kontaktpressningsmaterial. Detta betyder också att eftersom vi är en del av Elpress så omfattas även ABIKO produkterna av de miljö och kvalitetscertifikat som är gällande för Elpress. That also means that the quality and environment certificates that Elpress have are also valid for the ABIKO range.   

Kvalitet för oss betyder att hela tiden sträva efter att vara bäst i branschen.

Därför utvecklar vi ständigt våra produkter, metoder och oss själva eftersom kunskap är den kanske viktigaste komponenten för att nå högsta kvalitet. Kvalitetsarbetet har resulterat i att Elpress sedan 1992 är certifierade enligt ISO 9001, och från och med 2017 certifierade enligt ISO9001:2015. I Elpress värdegrund är kvalitet ett ledord.

ISO 9001:2015

Din säkerhet för att vi arbetar kostnadsmedvetet och rationellt.
Din säkerhet för att du får rätt produkt med rätt kvalitet i rätt tid.
Du vet vad du kan förvänta dig av oss.

Kvalitetspolicy

Vårt övergripande kvalitetsmål skall vara att överträffa den kvalitet i produkter och tjänster som våra konkurrenter erbjuder på marknaden.
Vårt förhållningssätt skall präglas av ständiga kvalitetsförbättringar, med ambitioner att även uppfattas som en naturlig partner i relevant kvalitetsarbete.

Hur förverkligar vi kvalitetspolicyn?

Varje anställd inom ELPRESS AB skall prioritera ansvaret för kvalitet i sitt dagliga arbete. Allt arbete med kvalitetsförbättrande åtgärder stöds av Företagets ledning.
Som hjälpmedel för att uppfylla denna kvalitetsdeklaration, skall kraven ställda i kvalitets-standard ISO 9001 tillämpas som generell norm för kvalitetsarbetet inom ELPRESS AB.

Elpress kvalificerade i TransQ kvalificeringssystem

TransQ är ett gemensamt kvalificeringssystem och leverantörsregister för den nordiska transportbranschen. Systemet används för att få information om och göra urval av leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Syftet är att tillhandahålla en mötesplats för att insamla och delge information om prekvalificering av leverantörer, vilket sparar tid, resurser och administrativt arbete. Exempel på nordiska transportorganisationer som använder TransQ är Trafikverket, Jernbaneverket, NSB, Botniabanan, Mantena m.fl.

Elpress kvalificerade i Achilles Power & Tech kvalificeringssystem

Achilles är en ledande global aktör inom leverantörsinformation. Kvalificering av leverantörer görs genom att Achilles samlar in och validerar leverantörsinformation liksom utför tusentals revisioner årligen, för att förse inköpare med tillförlitlig leverantörsinformation.

sales@abiko.com